Obiady w stołówce

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 02.09.2020r. Obowiązują trzy przerwy obiadowe:
Pierwsza o 11:30
Druga o 12:30
Trzecia o 13:30.
Przypominamy,ze na stołówkę wchodzimy pojedynczo,zachowując od siebie odstęp 1,5 m Obowiązkowo dezynfekujemy dłonie. jednej przerwie może przebywać max 70 osób.