WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W KORZYSTANIU ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W KORZYSTANIU ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

  1. OD WRZEŚNIA 2020r. PŁATNOŚĆ ZA OBIADY TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA NR RACHUNKU:

BANK PKO S.A.

85 1240 5703 1111 0010 6445 5290

KOSZT OBIADÓW ZA WRZESIEŃ WYNOSI 105ZŁ. TERMIN PŁATOŚCI DO 10.09.2020r.

OSOBY, KTÓRE KORZYSTAŁY Z OBIADÓW W  MARCU, PROSZONE SĄ O TELEFON, W CELU POZANIA KWOTY DO ZAPŁATY.

NR TELEFONU 46 862 23 35.

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA DANY MIESIĄC, W MIESIĄCU KTÓREGO DOTYCZY WPŁATA.

1.W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ NA JEDNEJ PRZERWIE OBIADOWEJ MOŻE PRZEBYWAĆ MAX. 70 OSÓB.

  1. PRZY WEJŚCIU NA STOŁÓWKĘ NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE I ZACHOWYWAĆ ODSTĘP 1,5 M MIĘDZY INNYMI OSOBAMI.
  2. PO WEJŚCIU NA STOŁÓWKĘ NALEŻY PODEJŚĆ DO INTENDENTKI , PODAĆ KLASĘ, IMIĘ I NAZWISKO.
  3. NASTĘPNIE MOŻNA PODEJŚĆ DO OKIENKA PODAWCZEGO I ODEBRAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZUPĘ. PO SPOŻYCIU ZUPY TALERZ NALEŻY ODSTAWIĆ DO OKIENKA ODBIORCZEGO. NASTĘPNIE MOŻNA USTAWIĆ SIĘ W KOLEJCE PO DRUGIE DANIE ZACHOWUJĄC CAŁY CZAS DYSTANS 1,5M.
  4. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH DWA DANIA NALEŻY SKONSUMOWAĆ NA JEDNEJ PRZERWIE OBIADOWEJ.
  5. PO PRZERWIE OBIADOWEJ BĘDZIE PRZEPROWADZANA DEZYNFEKCJA SALI, WIĘC NIE MA MOŻLIWOŚCI KONSUMOWANIA OBIADU POZA WYZNACZONYMI GODZINAMI.
  6. PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM REGULAMINEM STOŁÓWKI.

AGATA SZYMANIAK – INTENDENT