Nabór do liceum 2020

Uwaga Rodzice i Uczniowie

warunkiem utworzenia oddziału jest minimalna liczba 28 uczniów w oddziale.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia ucznia, który został zakwalifikowany do oddziału jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty można składać w terminie       od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. w godzinach 8:00 – 15:00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

klasa 1A

klasa 1B

klasa 1C

klasa 1D

klasa 1E

klasa 1F