MATURA 2020


Na stronie OKE w Warszawie ukazał się Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.
Prosimy zapoznać się z nowymi terminami egzaminów pisemnych.

TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH