Informacja w sprawie próbnego egzaminu maturalnego

W związku z informacją Dyrektora CKE https://cke.gov.pl/informacje-o-egzaminach-probnych-osmoklasisty-i-maturalnym/ Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.F.Chopina w Sochaczewie informuje o terminie i sposobie przeprowadzenia próbnej matury organizowanej przez CKE w Warszawie.

  1. Termin

Próbna matura odbędzie się dla chętnych maturzystów w terminie od 2 do 8 kwietnia br. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w informacji CKE.

  1. Sposób przeprowadzenia egzaminu

Uczniowie pobierają materiały ze strony CKE lub wybranej OKE zgodnie z harmonogramem przeprowadzenia egzaminów i rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania:

  • w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
  • na wydruku arkusza egzaminacyjnego;
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

W przypadku uczniów, którzy nie mają możliwości pobrać arkuszy można odebrać wydrukowane arkusze ze szkoły (należy poinformować sekretariat szkoły do dnia 1.03.2020 o odbiorze ze szkoły arkuszy w wersji wydrukowanej).

Rozwiązane arkusze zapisane w formie pliku lub w formie scanu rozwiązań uczniowie odsyłają na adres lochopin.matura2020@gmail.com lub w wersji papierowej dostarczają do sekretariatu szkoły.

UWAGA! Uczniowie chętni do przystąpienia do próbnego egzaminu, którzy z przyczyn technicznych lub braku sprzętu komputerowego nie mogą wziąć w nim udziału są proszeni o kontakt ze szkołą.

3.Harmonogram

DataArkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek)język polski (poziom podstawowy = PP)język polski (poziom rozszerzony = PR) fizyka (PR)
3 kwietnia (piątek)matematyka (PP)matematyka (PR) filozofia (PR) język łaciński (PR) historia sztuki (PR) historia muzyki (PR)
6 kwietnia (poniedziałek)języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek)biologia (PR) wos (PR)geografia (PR) informatyka (PR)
8 kwietnia (środa)chemia (PR) język litewski (PP) język białoruski (PP) język ukraiński (PP)historia (PR) język litewski (PR) język białoruski (PR) język ukraiński (PR) język kaszubski (PR)