INFORMACJA OD PEDAGOGA SZKOLNEGO

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania zachęcam uczniów i rodziców do zaglądania na stronę internetową szkoły do KĄCIKA PEDAGOGA, gdzie zamieszczane będą materiały wspierające dla uczniów (w zakładce – Informacje dla uczniów) i rodziców (w zakładce – Informacje dla rodziców).

W razie potrzeby proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Katarzyna Najdzik-Stępień

Pedagog szkolny