Z przykrością zawiadamiamy

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi Romualda Miklasa, nauczyciela naszej szkoły w latach 1968-1975. Był wspaniałym nauczycielem, wychowawcą młodzieży, kolegą z pracy.
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie składa Dyrekcja, cała Rada Pedagogiczna
i Pracownicy Administracji i Obsługi.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.