Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły rozpoczynamy kształcenie na odległość

Będzie ono realizowane wg. następujących zasad: 

  • Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
  • Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika Vulcan i komunikatorów będą przekazywać informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu.
  • Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami za pomocą metod ustalonych wspólnie z uczniami w celu wymiany informacji, zadawania przez uczniów pytań, udzielania odpowiedzi, uzyskania informacji zwrotnej od uczniów dotyczącej realizacji zadań oraz pomocy w wyjaśnieniu trudniejszych zadań i zagadnień.
  • Sposób wykonania poleceń, termin przesyłania  wykonanych prac, zasady oceniania będą ścisle określone przez nauczyciela przedmiotu.
  • Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców oraz systematycznego wykonywania zadań.
  • Rodzice są proszeni o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcami i nauczycielami. 
  • Prosimy również o śledzenie ogłoszeń i wiadomości w e-dzienniku. 
  • Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej e-podręczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawa programową materiałów edukacyjnych.