Uwaga Rodzice klas III (maturalnych)

Ze względu na odwołane zebranie z rodzicami w dniu 17.03.2020 r. prosimy rodziców, którzy chcą uzyskać informację o proponowanych ocenach rocznych uzyskanych przez swoje dzieci o osobisty kontakt ze szkołą (dyrektor, sekretariat lub wychowawca). Szkoła nie będzie udzielała informacji przez telefon. 
Rodzice uczniów którym są proponowane oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów otrzymają informację telefoniczną od wychowawczy oraz listowną poprzez list polecony.