Mariusz Szczygieł „Nie ma”

Utwór ,, Nie ma” Mariusza Szczygła to zbiór reportaży, które pozwalają pod postacią różnych sytuacji inaczej spojrzeć na świat. Autor przedstawia historię bohaterów, o których rzadko słyszy się w TV, Internecie czy radiu. Są one dla niektórych po prostu nudne. Teksty Szczygła zmuszają do refleksji, a niektóre z nich powodują nawet wzruszenie. Mariusz Szczygieł pokazuje wagę życia i relacji pomiędzy np. członkami rodziny. Uświadamia również, że nawet tak nie pozorne miejsce jak pociąg , może być źródłem wielu emocji. Wyjątkowość tego dzieła polega na tym , że nic w tej książce nie jest zmyślone. Wszystkie sytuacje dzieją się blisko nas, ale jesteśmy zbyt zajęci by je zobaczyć .

Wiktoria Wolniewicz

Zapraszamy na spotkanie w lutym.

Polecamy następną książkę pt. „Pałac” Wiesława Myśliwskiego.