Wielkie święto dla polskiej literatury

Olga Tokarczuk otrzymała Nobla, najważniejsze wyróżnienie dla pisarza na świecie.

Dziś na uroczystej gali  złoty medal i dyplom przekaże Oldze Tokarczuk król Szwecji Karol XVI Gustaw. 

Komitet Noblowski docenił polską pisarkę za „narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją ujawnia przekraczanie granic jako formę życia”, umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z szerszej perspektywy, „z lotu ptaka”. Drugiego Nobla (za 2019 r.) w dziedzinie literatury przyznano Peterowi Handkemu, austriackiemu pisarzowi i tłumaczowi.

  Olga Tokarczuk wygłosiła w Sali Giełdy Akademii Szwedzkiej swoją noblowską przemowę. Podczas wykładu odczytała w języku polskim esej „Czuły narrator”.