Dni wolne w roku 2019/2020

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim zarządza następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 14.10.2019r.
  • 2-3.01.2020r.
  • 4,5,6.05.2020r.
  • 12.06.2020r.

Sochaczew dn. 20.09.2019r.