Informacje dla Rodziców

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r
w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 

Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego proszeni są o pilne zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla dziecka.

Bardzo prosimy również rodziców uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o pilne składanie dokumentu do sekretariatu szkoły.