Talent i wrażliwość

 „Słowo – obraz – dźwięk. Świat widziany oczami artysty” – oto temat przewodni Konkursu Polonistycznego dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2018/19. Na początku kwietnia ogłoszono jego oficjalne wyniki. Laureatką konkursu została Maria Biernacka – uczennica klasy 3 A Gimnazjum Powiatowego im. F. Chopina w Sochaczewie.

To drugie podejście Marysi do konkursu – w ubiegłym roku, jako drugoklasistka, otrzymała tytuł finalistki. Tegoroczne przygotowania konkursowe trwały kilka miesięcy, rozpoczęły się we wrześniu 2018 r., w momencie ogłoszenia przez organizatorów programu merytorycznego, a zakończyły w połowie marca 2019 r., w dniu trzeciego, ostatniego etapu konkursu. W tym czasie Marysia przeczytała kilkanaście powieści i utworów lirycznych, obejrzała kilka filmów i obrazów, wysłuchała kilku utworów muzycznych. Nie było łatwo. Niewiele czasu, bieżące sprawdziany, przygotowania do egzaminu gimnazjalnego – to tylko niektóre trudności, z którymi należało pogodzić pracę nad materiałem konkursowym.

Co w nagrodę? Uczennica została zwolniona z części polonistycznej egzaminu gimnazjalnego, ma zagwarantowane przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły średniej, otrzyma też ocenę celującą z języka polskiego na koniec roku.

Nie bez znaczenia są także wrażenia, wartości i doświadczenia płynące z poznanych tekstów. Uczennica przyznaje, że największą przyjemność czytelniczą sprawiły jej:  beletryzowana powieść biograficzna  pt. „Pasja życia” Irvinga Stone’a – utwór o Vincencie van Goghu oraz książka „Frankenstein” autorstwa Mary Wollstonecraft Shelley.

Gratuluję Marysi pracowitości, wrażliwości humanistycznej i talentu literackiego. Ubolewam, że tegoroczna edycja Konkursu Polonistycznego dla gimnazjalistów była ostatnia.

Magdalena Drejza