Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie uprzejmie informuje Rodziców, że dzień otwarty i zebrania z Rodzicami przeniesione zostały na dzień 9 maja na godz. 18:00