W dniach 29, 30.04 oraz 2.05 będą odbywać się wyłącznie zajęcie opiekuńczo-wychowawcze, ze względu na zatwierdzony we wrześniu harmonogram dni wolnych od zajęć edukacyjnych.