Dyrektor ZSO informuje, że od dnia 09.05.2019 zajęcia edukacyjne dla uczniów odbywać się będą zgodnie z nowym planem lekcji.