Spotkanie autorskie

W dniu 24 stycznia 2019 roku uczniowie klasy II d wzięli udział w spotkaniu z autorami książki „Bzura 1914 – 1915” Jakubem Wojewodą, Michałem Górnym i Mariuszem Samborskim.  Ponadto uczestniczyli w prezentacji wystawy czasowej na temat wydarzeń wojennych na terenie

Sochaczewa w czasie I wojny światowej, realizowanej w ramach projektu „Relikty terenowe frontu nad Bzurą 1914-15. Nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych z okresu pierwszej wojny światowej”.

Zajęcia odbyły się w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.